Porsuk Oteli
Porsuk Oteli

Eski fotoğrafın kaynağı : Eskişehir Valiliği Eski-Yeni Dergisi 2014 Kış Sayısı