1967 Yılında Köprübaşı
1967 Yılında Köprübaşı

Kaynak : Eskişehir Valiliği Eski-Yeni Dergisi