İSMAİL BAYRAK
İyi bir vatandaşlık sosyal sorunlara karşı harekete geçmektir.Bağlar'daki Şeytan Köprüsü
Bağlar'daki Şeytan Köprüsü

Şeytan Köprüsü; günümüzdeki Yenibağlar Mahallesi'nde 1960-1965'li yıllarda tamemen yıkılan köprüdür. Köprü, dere üzerinden kervanların geçmesi için yapılmış, zamanla (1910'lar) bu bölgeye yapılan taşocakları bu köprüyü çok sık kullanmıştır. 

Taş ocakları arazisinden Eskişehir'in en kaliteli kumları çıkmaktaydı. Zamanla bu bölgede kum ocakları yavaş yavaş şehir dışına doğru taşındı. 

1970'li yıllarda bu alanın kerestecilere tahsis edilmesinden sonra, kum ocakları tarafından açılmış pek çok kuyu günyüzüne çıktı.

Eskişehir'in bu bölgesinde hala 4-5 metreden su çıkmaktadır. Zeminden çıkan suyun kaliteli olmasının en büyük nedenlerinden biri, zeminde bulunan kumun çok iyi bir süzgeç görevi görmesinden kaynaklanmaktadır. Yenibağlar Mahallesinin bu alanında yapılan inşaat çalışmalarında bu kumun kalitesini görebilmeniz hala mümkündür.

Yapılış tarihi ile ilgili tam bilgiye ulaşılamasa da, dönemin en işlek geçiş köprülerinden birisi olduğu bilinmektedir. Zamanında buradan geçen bir derenin olduğu ve köprünün dere üzerinden geçmek için yapıldığı rivayet edilir. Köprünün ayakları şu anki Aytaç Caddesi girişinin karşısında, Havacılık Müzesine giden caddenin girişindeki Kadın Hastanesi girişine denk düşmektedir.

Yaklaşık uzunluğu 12-15 metre olarak tahmin edilmekle birlikte, zamanla bu bölgede bulunan derenin kuruması ve taş ocaklarının önemini yitirmesi ile köprü kaldırılmıştır.

Canlandırma çizim, 1930 doğumlu ve o zamanlarda bu mahallede yerleşmiş Hüdayim Amca ile 1951 doğumlu mahalle eşrafı Yaşar Enkara'nın anlatımları doğrultusunda İsmail Bayrak tarafından çizilmiştir. Köprünün sol tarafında Alimanağa'nın arazisi, daha arkasında ise kum ocaklarının kum yığıntıları tasfir edilmiştir.