Alaaddin Camii Eskişehir'in En Eski Camii
Alaaddin Camii Eskişehir'in En Eski Camii

Alaaddin Camii, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 1236 yılında III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yapılmıştır.

Eskişehir nufüsunun çoğalması nedeniyle, özellikle Cuma günleri namaz kılınacak büyük bir camii ihtiyacı doğmuş ve bu nedenle Cuma Namazgahı olarak inşaa edilmiştir.

Camii, 1267 yılında Cacaoğlu Nureddin tarafından tamir edilmiştir.

Cami üzerinde değişiklikler yapılmış, restorasyonlar ile Selçuklu mimarisinde olan özelliklerini yitirmiştir.

18 Temmuz 1951 tarihinde Müzeler Genel Müdürlüğü asistanlarından Kemal Turfan tarafından yapılan inceleme sonrasında, camii minaresinde bulunan kitabede "Allah'ın rahmetine yalvaran zayıf kul ve savaşan atası Cebrail Ibn Caca" yazılıdır.

1944-1951 yılları arasında müze olarak kullanılmış çevreden toplanılan ve Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nin temelini oluşturacak tarihi eserler burada depolanmıştır. Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nin açılması ile cami tekrar ibadete açılmıştır.

Eskişehir Alaaddin Camii Kurşunlu Camii ile Eskişehir'in en eski camiidir.

ESTRAM, Atatürk Lisesi durağına yaklaşık 50 metre uzaklıkta olup, Alaaddin Parkı içerisinde bulunmaktadır.

Camii iki katlıdır. Tekrar restore edildiği için Anadolu Selçuklu Devleti'nin izlerini taşımasa da manevi olarak Eskişehir için çok önemli bir camiidir.