5000-1000 Yıl Önce Keçiçayırı İllüstrasyonu
5000-1000 Yıl Önce Keçiçayırı İllüstrasyonu
BEŞ -ONBİN YIL ÖNCE KEÇİÇAYIRINDA YERLEŞİK YAŞAMIN BAŞLANGICI VE GELİŞİMİNİ İLLÜSTRASYON

Önceleri mağaralarda yaşayan insan toplulukları zamanla su kaynaklarına yakın bölgelerde saz ve ağaç dallarından oluşturdukları barınaklara yerleştiler. Güvenlik gerekçesiyle dairesel planda yaptıkları ve girişleri üstten olan kerpiç barınakların oluşturduğu köy yerleşiminde erzak ve evcil hayvanlar ortada toplanmıştı. İllüstrasyonda bölgenin yabani at bakımından zengin olması, ilk insanların at avlamalarının yanı sıra ileriki çağlarda evcilleştirilmeleri ve vahşi hayvanlarla mücadeleleri temsil edilmiştir.AN ILLUSTRATION DESRIBING THE START DEVELOPMENT OF SETTLED LIFE IN KEÇİÇAYIRI FIVE TO TEN THOUSAND YEARS AGO.

People who had been living in caves began to settle in shelters built from the rushes and tree branches found near water sources. Circular-planned village settlements, formed this way for security, consisted of adobes whichhad entrances through the ceiling. Food and domestic animals were gathered in the middle of the village. The region’s richness, in terms of wild horses, horse hunting, the of pirimitives, and the struggle against wild animls, is described in the illustration.

Kaynak : Eskişehir İl Rehberi