11:34 03.11.2014 Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Evrim

İSMAİL BAYRAK
İyi bir vatandaşlık sosyal sorunlara karşı harekete geçmektir.Madenlerle bitkiler arasında ara varlığı mercandır; bitkilerle hayvanlar arasında ara varlığı hurmadır; insanlarla hayvanlar arasında ara varlığı maymundur.

"Varın yok olması, yokun var olması mümkün değildir. Var daima var, yok daima yoktur. Fakat var, bir mertebeden, diğer mertebeye, bir halden diğer hale geçebilir. Allah'ın emriyle felekler, yıldızlar hareket edip dört unsur istihale ile birbirine karışmış, unsurların izdivacından önce madenler, ondan bitkiler, ondan hayvanlar vücuda gelmiştir. Madenlerle bitkiler arasında ara varlığı mercandır; bitkilerle hayvanlar arasında ara varlığı hurmadır; insanlarla hayvanlar arasında ara varlığı maymundur. Zira cümle azası, kıl ve kuyruktan başka içi dışı insana benzer. Mevcut aracıların hikmeti şudur ki, her biri kendi mertebesinin aşağısından en yükseğine vasıl olup varlıklar mertebesi bir düzene sıralanıp insan mertebesinde son bulur." 

 

Erzurumlu İbrahim Hakkı (1703-1780)