• Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul Bey öldü.