• Fransız teolog ve Sorbonne'un kurucusu Robert de Sorbon (ö. 1274)