• İran'da bulunan asasinlerin Alamut kalesi, Hulagu Han ordusu tarafından yok edildi.